Інформація для громадських інспекторів

Інформація для громадських інспекторів

Пропонуємо громадським інспекторам  для ознайомлення інформацію щодо перевірок лісозаготівельних підприємств.

 Підстава перевірки лісозаготівельних підприємств

Конституція України.

Стаття 50.

Кожен має право на безпечне для життя і здо­ров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

Закон України про охорону навко­лишнього природного середовища.

Стаття 12.

Громадяни України зобов’язані: берегти приро­ду, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навкопишнього природного сере­довища.Лісовий кодекс України

Лісовий кодекс України.

Стаття 95.

Громадський контроль за охороною, захи­стом, використанням та відтворенням лісів. Громадський контроль за охороною, захи­стом, використанням та відтворенням лісів здійснюється громадськими інспекторами з охорони природного середовища.

Алгоритм дій при перевірці під час громадського контролю

За своїм

1.Перевірка наявності відповідної дозвільної документації і отримання їх копій.

  1. Збір польових даних (перевірка в лісі):

– Виявлення місця розташування ділянки в межах поквартально-видільної мережі лісництва та ідентифікація розташування ділянки в натурі. Визначення розташування кутів ділянки за допомогою GPS координат.

–  Визначення меж і розмірів лісосіки за допомогою наявних візуальних знаків (діляночних стовпів і знаків на дере­вах, можливо прорубаних візирів між незрубаною лісосікою і ростучим лі­сом чи по факту площі зрубу). Вимірювання відстаней між кутами лісосіки.

– Обміри ростучих дерев залежно від:

– порід дерев;

– ступенів товщини (8,12,16см. і т.д.);

– категорії технічної придатності (залежно від довжини здорової частини стовбура і наяв­ності відповідних ознак пошкодження дерев шкідниками чи хворобами);

– У випадку, якщо вивезення деревини із лісосіки ще не роз­почалось – додатково обмірюють стовбури зрубаних де­рев чи їх окремих частин;

– Якщо вивезення деревини із лісосіки вже розпочалось- додатково обмірюють пні зрубаних дерев залежно від по­роди (його мінімальний та максимальний діаметр).

– Перевірка документації на перевезення деревини тран­спортним засобом, наявність і номер бирки / бирок із штрих-кодом за посиланням: http://ukrforest.com / check

  1. Обчислення всіх замірів (площа лісосіки, запас деревини за породами та категоріями тощо)
  2. Порівняння отриманих результатів із даними зазначеними у відповідній дозвільній доку­ментації лісокористувача та визначення роз­мірів відхилень.

Оформлення належної документації, їх оприлюднення і пе­редача відповідним компетентним органам для подальшої перевірки правоохоронними органами у разі перевищення виявлених відхилень (за площею лісосіки – більше 2%, за за­пасами здорової деревини-більше 10%).

 

Бережімо ліс спільними зусиллями!!! Пам’ятаємо, що ліси – це зелені легені нашої планети!!!

 

14.11.2018                                                                                                 Прес-служба інспекції